19§ FL - tillämpningsområde

FRÅGA
Gäller 19 § Förvaltningslagen kommunalt anställda tjänstemän som vill uppge avvikande mening i ett beslut eller är det bara för statligt anställda?
SVAR

Hej!

19§ Förvaltningslagen (FL) gäller i praktiken bara för statligt anställda. Myndigheter i kommuner och landsting har i stället att använda sig av de regler som återfinns i kommunallagen (KL), som du finner här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (713)
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?
2020-07-27 Får hundar vistas på privat badplats?

Alla besvarade frågor (82649)