Blir hustrun ansvarig för lånet?

FRÅGA
Hej. Min far ska eventuellt stå för ett lån på min kommande lägenhet. Kan han göra detta så att hans fru ställs helt utanför. Hur går vi i sådana fall tillväga? Måste det skrivas in i äktenskapsförordet eller går det att ordna på enklare sätt?Tusen tack!
SVAR

Hej!Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § svarar varje make för sina egna skulder. Detta innebär helt enkelt att lånet blir din pappas skuld som han själv svarar för. Något äktenskapsförord behövs inte för att reglera detta.Det enda sättet på vilket din pappas hustru kan drabbas är om det blir utmätning för din pappas skulder i deras hem. I sådant fall presumeras den egendom som finns i din pappas besittning vara hans, vilket innebär att kronofogden kan utmäta egendomen. Detta gäller dock inte om det framgår att egendomen tillhör din pappas fru, eller om hon kan göra sannolikt att de innehar egendomen med samäganderätt. Dessa regler stadgas i utsökningsbalken 4 kap. 19 §, och aktualiseras som sagt först om utmätning blir aktuell.Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230, och utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774.Frågan påminner om några andra frågor här på Lawline, som du hittar http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=824 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=521.Vänlig hälsning,

Mårten Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98498)