Regler kring nedladdning av upphovsrättsskyddade verk

1. vill gärna veta under vilken paragraf som nerladning av musik går in på? skulle va bra om man fick veta vad straffet är för tex nerladdning av tex4 låtar? och vad straffet är när man lägger ut tex 4 låtar som andra kan ladda ner grattis?

2. under vilken paragraf i lagboken går brottet in att publicera en bild på internet på en person som man får reda på i efterhand att personen inte ville medverka på bilden. eller är detta ett brott? eller när blir det ett brott? vad kan straffet bli?

3. var i lagboken står det att att det är olagligt att släppa ut virus på internet? och vad kan starffet bli?

Har fått stora problem med min uppsats om brott på internet. Sidan lagen.nu fattar ja inte ett dugg av och någon annan stans vet ja inte vart de står om lagar o sånt så. Vore snällt om man kunde få lite hjälp här med någon av frågorna i alla fall, helst alla tre men är glad för det lilla som jag får.

tack på förhand/Nils

Lawline svarar

Hej,Dina frågor ganska omfattande och svaren likaså. Vi riktar oss ej heller i första hand till andra studenter utan privatpersoner och företag som har ett praktiskt juridiskt problem.Jag ska dock ge dig några svar samt några inkörsportar till vidare information om ämnet.När upphovsrättslagen ändrades 1 juli 2005 gav regeringen ut en liten broschyr som förklarar vad man får och inte får göra enligt de nya reglerna. På följande adress hittar du en länk till en elektronisk version av den broschyren: http://www.regeringen.se/sb/d/5074/a/50729Du hittar även en del information på Svenska Antipiratbyrån. Observera dock att det inte är en neutral källa eftersom de tar klart avstånd från nedladdning utan samtycke från rättighetshavaren:

http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=factsSjälva lagen och en del rättsfall hittar du http://www.lagen.nu/1960:729. I första kapitlet hittar du information om vad upphovsrätten är och vem som omfattas av den.Upphovsrätt innefattar, med vissa undantag, uteslutande rätt för upphovsmannen att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.När man laddar ner ett verk framställs ett nytt exemplar av detta och när man laddar upp en fil görs det tillgängligt för allmänheten. Inget av detta är alltså tillåtet.Straffbestämmelserna hittar du i sjunde kapitlet och där står bland annat i 53§ att straffet för upphovsrättsbrott eller grovt upphovsrättbrott är böter eller fängelse i högst två år.Jag hoppas att detta svar hjälper dig att komma vidare i din uppsats.

Ingela HöggrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”