Strafföreläggande

Hej! En kompis till mej greps nyligen för snatteri. Hon har nu fått sitt straff. 30 dagsböter a 250 kronor + 500 kr till Brottsofferjouren. I informationsfoldern hon fick med strafföreläggandet står det även att hon "har skyldighet att betala kostnader för offentlig försvarare på motsvarande sätt som vid en fällande dom". Hon har inte fått någon information om att det har förordnats någon försvarare för henne, och hon är alltså inte kallad till domstol. Nu undrar hon om detta betyder att det kan bli mer kostnader för henne, alltså mer än de 8000 kr hon med ett inbetalningskort ska betala i böter. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett strafföreläggande som godkänts av den misstänkte gäller som en dom som vunnit laga kraft enligt Rättegångsbalken (RB) 48 kap 3 § 2 st https://lagen.nu/1942:740#K48P3S1 . Det innebär att åklagaren inte väcker åtal och det blir således ingen rättegång. Vanligtvis sker detta genom att den misstänkte erkänt och åklagaren skickar därefter ut strafföreläggandet med det bötesstraff som åklagaren anser att brottet bör föranleda.

I strafföreläggandet förklaras hur man godkänner föreläggandet. Om man inte godkänner eller inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal enligt 48 kap 3 § 1st.

En offentlig försvarare ska på begäran förordnas åt den som är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än 6 månaders fängelse enligt RB 21 kap 3a § 1st https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1 . Eftersom snatteri https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1 har ett maxstraff på sex månaders fängelse kommer ingen offentlig försvarare förordnas åt henne.

Det bör därför inte bli fler kostnader för din vän om hon godkänner strafföreläggandet.

Vänligen


Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”