Förkovran och efterarv

Kan investeringar i fastighet som ökar fastighetens värde anses som förkovran. Gäller arv till efterarvingar. efter bortgången make.(ej bröst arvingar) Tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Efterarv regleras i 3 kap 4 § Ärvdabalken. I bestämmelsen kan man utläsa att förkovran ska tillgodoräknas den efterlevandes arvingar om denna förkovran beror på arv, gåva eller testamente, eller förkovran från förvärvsarbete. Detta betyder att investeringar på fastigheter som inte beror på arv, gåva, testamente eller förkovran på grund av förvärvsarbete tillfaller den första avlidne makens arvingar med den kvotdel som efterarvet bestämts till. Vad som är viktigt att poängtera är att vanlig lön inte räknas som förkovran av förvärvsarbete utan att det krävs att man ökat sin förmögenhet betydande. Hoppas svaret varit till hjälp. 

Med vänlig hälsning, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000