Upphovsrättsligt intrång i samband med streaming

Tjena! :D Är det olagligt att streama filmer från till exempel hemsidor som använder sig utav piratkopierade filmer? Swefilmer.se är exempel på en sådan sida. Kan jag åka fast för något ifall jag streamar därifrån?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. 

Immaterialrätt kan vara klurigare än vad man tror, men jag ska försöka svara på din fråga så kort och koncist som möjligt. 

Din fråga handlar som du säkert redan vet om huruvida du ändå gör ett intrång i upphovsrätten när du endast "streamar" en film istället för att ladda ner den. Upphovsrättsliga frågor regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), vilken du finner här; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm. 

För det första träffas inte streaming av de regler som straffbelägger nedladdning. Detta beror på att streaming faller in under 11a § URL. Denna bestämmelse säger att Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Bestämmelsen är i princip en inskränkning i upphovsmannens exemplarframställningsrätt såvitt avser s.k. tillfälliga kopior.

Av Prop. 2004/05:110 sida 382 framgår att upphovsrätt exempelvis inte hindrar att någon tittar och/eller lyssnar på ett verk, eftersom att enbart titta och/eller lyssna på ett verk inte utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det innebär att om du på sin dator till exempel tar del av olagligt utlagda verk så kan du ändå åberopa inskränkningen i 11 a § såvitt avser de tillfälliga kopior som uppkommer i samband med webbläsningen.

Att ladda upp upphovsrättsskyddat material är självfallet fortfarande olagligt och den som laddar upp gör sig då skyldig till upphovsrättsintrång.

Det bör även obesrveras att den upphovsrättsliga regleringen ständigt är under omarbetning. 

Lycka till.

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000