Vårdnad, boende och umgänge

2013-05-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har ensam vårdnad om min dotter sedan födsel. Pappan hörde inte av sig under graviditeten och har haft sporadisk kontakt efter födseln. Ca varannan v 1/2timme. Då ute på ett köpcentret. Ibland har det gått upp mot 4v mellan lite hur han vill ha det. Nu begär han att han ska ha henne/träffa flera timmar i v. Och då gärna ensam. Jag har aldrig nekat ett möte föraren nu. Och blir då hotad med att han drar det vidare om jag inte går till mötes. Han säger att han kommer att vinna en tvist. Han är tidigare dömd för våld mot tjänsteman, narkotika innehav samt vapen innehav. Han har tidigare misshandlat ett ex men dom finns inte. Han dricker mkt då även på vardagar. Han lever ensam utan vänner eller umgänge. Jag lever med 3äldre syskon och deras pappa. Och nu lillan som om vi e en enad familj, dom stora barnens pappa har tagit sig an lillan som sin egen trots att hon kom till under en paus i vårt förhållande. Vad ska jag göra? Han vet ingenting om henne då han aldrig frågar något när vi träffas utan bara e. Som sagt en halv timme varannan v och ibland längre tider mellan. Han har varit argsint i sitt humör mot mig skrikit och gormat. Spec då han druckit. Hur ser hans rättigheter ut för umgänge, övernattning och att vara ensam med henne.. När anser man att små barn kan separeras från mamman och vad anser man är längre stunder? När är övernattning att rekommendera tidigast? Hur mkt mer tillmötes gående måste jag vara då det alltid är när han vill och kan. Jag rättar mig efter hans arbetstider.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge återfinns i Föräldrabalken ( 1949:381) (FB) som du finner här. Det är framförallt i FB 6 kap. som man finner bestämmelser gällande vårdnad, boende och umgänge. 

Gällande vårdnad står barnet antingen under båda föräldrarnas vårdnad eller under vårdnad av en av dem, om rätten inte har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Är föräldrarna gifta när barnet föds står barnet automatiskt under vårdnad av båda föräldrarna, och i annat fall endast under moderns vårdnad. 

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten enligt FB 6 kap. 5 § besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Poängteras bör dock att rätten inte får besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det. Frågan om ändring i vårdnaden enligt bestämmelsen prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. 

Det rätten utgår från vid bedömningen av vårdnadsfrågan är barnets bästa. Enligt FB 6 kap. 2a § ska barnets bästa alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Härvid ska fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det kan även tilläggas att domstolen uttalat att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform. Dock får det aldrig schablonmässigt beslutas om gemensam vårdnad mot den ena förälderns önskemål. 

Gällande umgänge gäller att barnet alltid har rätt till umgänge med båda föräldrarna oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller om barnet står under den ena förälderns vårdnad. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt. När det gäller barns umgängesrätt med båda föräldrarna är det barnets bästa som ska sättas i centrum, det är barnets bästa som ska avgöra hur umgänget ska se ut. 

Umgänget kan se väldigt olika ut i olika situationer och hur umgänget ser ut beror oftast på hur gammalt barnet är. Olika typer av umgänge är t.ex. dagsumgänge och helgumgänge. Dagsumgänge är den form av umgänge som oftast passar de minsta barnen bäst, eftersom de då får möjlighet att träffa den andra föräldern ofta, men under kortare tidsperioder. Barnet och umgängesföräldern kan då långsamt utveckla och fördjupa kontakten med varandra för att förbereda för ett längre umgänge i framtiden. Helgumgänge kan sägas vara den normala formen av umgänge. Barnen brukar vid helgumgänge få umgänge med den andre föräldern, som de inte bor hos permanent, varannan helg. Om det gäller små barn, under 3 år, brukar man tillämpa dagsumgänge som efter en kortare tid kombineras med en övernattning för att senare byggas ut till helgumgänge. Inte sällan har man numera också umgänge under en ”förlängd” helg, dvs. från t.ex. torsdag till måndag. Detta är till för att även umgängesföräldern skall få del av barnets vardag på ett naturligt och bra sätt.

Det är svårt att svara på när man anser att ett barn kan separeras från sin mamma och vad längre stunder är, liksom det är svårt att svara på när övernattningar tidigast är att rekommendera. Jag vet  att det på socialstyrelsens hemsida går att finna en handbok gällande vårdnad, boende och umgänge och eventuellt att du kan hitta något svar däri. Annars råder jag dig att du vänder dig till socialtjänsten (familjerätten) i din kommun för att få hjälp och stöd när det gäller umgänget. Socialtjänsten ska hjälpa till och ge stöd när det gäller både skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge. 

Vänligen, 

Nathalie Ståhl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (832)
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

Alla besvarade frågor (92074)