Möjlighet att ärva skuldebrev

2013-04-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Min mor dog 2004. När jag rensade bland hennes tillhörigheter häromdagen hittade jag ett skuldebrev utställd till en av hennes dåvarande väninnor á 30 000 kr från 2003. Jag vet inte om väninnan lever. Har jag någon möjlighet att indriva denna skuld till mig och mina syskon som arvtagare?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt § 2 i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Det innebär att fordran kan vara preskriberad, beroende på vilket datum i 2003 som skuldebrevet är daterat. Om skuldebrevet inte är preskriberat så kan du och dina syskon ärva det. Dock kan ni behöva vidta extra åtgärder beroende på vilken typ av skuldebrev det rör sig om. 

Är skuldebrevet löpande, dvs där betalning ska ske till innehavaren, behöver inga åtgärder vidtas. Den som kan visa upp ett löpande skuldebrev kan motta betalning med bindande verkan. 

Om en specifik person anges ha rätt till att överlåta skuldebrevet rör det sig om ett orderskuldebrev. Överlåtelsekedjan måste då tecknas på skuldbrevet för att innehavaren ska kunna utkräva betalning. 

Ett enkelt skuldebrev pekar ut en särskild person som ingivare. Det räcker då med att låntagare underrättas om att skuldebrevet har en ny ägare.

Preskriptionslagen hittar du här

Lycka till!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93179)