Sexuellt umgänge med barn över 15 år

Hej! Jag håller på att skriva en uppsats om pedofiler, och har haft svårigheter att hitta vad lagen säger om sexuellt umgänge och ålder. Är det tex lagligt för en 50åring att ha sexuellt umgänge med en 15-åring (till såvida 50-åringen ej är någon typ av målsman för 15-åringen, vilket jag har förstått ska vara illegalt, samt till såvida 15-åringen är med på noterna). Och har det isf någon betydelse om det är på 50-åringens eller 15-åringens initiativ, om 50-åringen är man eller kvinna, eller om det är en heterosexuell eller homosexuell relation? Och är det lagligt för en myndig person att ha en relation med en minderårig (under 15 år) om de inte har sex?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regleringen om sexualbrott finns i brottsbalken (BrB) kap. 6 (se https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1). Att ha samlag med (eller genomföra en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag mot) ett barn över 15 år (det vill säga mellan 15 och 18 år) är inte tillåtet då

-  det rör sig om en avkomling till gärningsmannen eller

-  barnet står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller

-  då det rör sig om ett barn för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut

Detta regleras i BrB 6 kap. 4 § stycke 2, och det kan alltså handla om att gärningsmannen är exempelvis förälder, styv-, foster- eller adoptivförälder eller särskilt förordnad förmyndare. I sådana fall räknas det som våldtäkt mot barn. Genomförs en annan sexuell handling (än samlag/därmed jämförlig handling) mot ett barn mellan 15-18 år under samma förhållande som ovan klassas det som sexuellt övergrepp mot barn, detta regleras i 6 kap. 6 § stycke 1. I annat fall är alltså sexuellt umgänge med ett barn över 15 år tillåtet, förutsatt att det sker utan tvång/hot eller liknande och att det inte sker mot någon ersättning (då kan det bli frågan om köp av sexuell handling av barn enligt 6 kap. 9 §).

Kön eller huruvida det är en hetero- eller homosexuell relation har ingen betydelse i sammanhanget. På vems initiativ sexuellt umgänge sker spelar ingen roll; ansvar för våldtäkt/sexuellt övergrepp mot barn utesluts inte av att det är barnet som tagit initiativ till den otillåtna gärningen. Barnet betraktas nämligen i de fallen alltid som brottsoffer.

Att som myndig person ha en kärleksrelation med ett barn under 15 år är inte i sig kriminaliserat (att ingå äktenskap är dock inte tillåtet), vad som är straffbelagt är att genomföra sexuella handlingar av olika typer mot personer under 15 år och att få förmå dem att företa/tåla handlingar med sexuell innebörd (se förutom det som nämnts ovan även förbudet mot sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § stycke 1).

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”