Studieuppehåll vid halvtidsstudier?

Jag har tänkt ta studieledigt framöver och vad jag förstår så kan man göra det även med distansstudier? Min fråga är då, finns det något minimikrav för hur mycket jag behöver studiera för att kunna få studieledigt? Räcker halvtidsstudier till exempel?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du kan begära studieuppehåll med platsgaranti av universitetet eller högskolan där du studerar. Särskilda skäl krävs för att få studieuppehåll enligt 7:33 p 2 högskoleförordningen (https://lagen.nu/1993:100#K7). Dessa särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska, till exempel vård av barn eller sjukdom. Avbrott för att arbeta eller studera något annat ger inte platsgaranti. Det är högskolan som fattar beslut om beviljande av studieuppehåll. Bedömningskriterierna för när studieuppehåll ska beviljas skiljer sig mellan olika skolor och utbildningar, vilket gör att du bör vända dig till studievägledaren för att få korrekt information om vad som gäller för just din utbildning.

Lagtexten utesluter inte att man kan beviljas studieuppehåll för halvtidsstudier, utan 7:33 p 2 högskoleförordningen nämner endast ”utbildning på grundnivå eller avancerad nivå”. Det är som regel enklare att beviljas studieuppehåll från ett program än från en fristående kurs. Om du inte beviljas studieuppehåll kan du göra ett avbrott i studierna, för att kunna fortsätta utbildningen i mån av plats. Du kan även överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, enligt 12:2 p 7 högskoleförordningen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”