Stöld inom familj

Hej. Jag och min man skildes 2011. År 2008 öppnade vi ett gemensamt buffertkonto med villkor att båda skulle bidra med 500 kr varje månad. Tyvärr han slutade överföra pengar ditt medan min del fortsatt. När vi separerade set fanns 0,11 kr på kontot. Han tömde kontot regelbundet så fort pengarna satts in. Jag gav inte tillståndet till detta. Är det lagligt vad han gjorde..? Är han skyldig att återbetala och polisanmällas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du beskriver det låter situationen som ett typfall av en stöld (8:1 brottsbalken) inom familjen. Det som skall bevisas är att han avsiktligen tagit din egendom utan tillstånd och att detta vållat dig [ekonomisk] skada. Notera dock att din före detta make kan göra det svårt för dig att bevisa stölden om han hävdar att han hade rätt att göra det han gjorde, att ni hade kommit överens om att han fått ta ut pengar för att täcka (gemensamma) kostnader, att det i varje fall inte var hans avsikt att stjäla, att han åtminstone trodde att han hade rätt att göra så o.s.v. 

Hur stark din bevissituation är har jag inga uppgifter om, men en muntlig överenskommelse kan vara svår att bevisa och det är du/åklagaren som har bevisbördan. Men som sagt, situationen du beskriver utgör ett brott (troligen stöld alternativt bedrägeri) och du kan därför, med all rätt, polisanmäla. Om du kan visa att han agerat avsiktligt eller åtminstone oaktsamt har du rätt till återbetalning i form av skadestånd (2:1 skadeståndslagen).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo