Testamente och laglott

Hej! Jag som bröstarvinge har enligt reglerna inte tagit ut arvet efter min pappa för 10 år sedan. Deras gemensamma villa har min mor bott i fram till hennes död nu i år. I ett testamente står att en person ska få 1/5 av villan. Kan det vara så att eftersom jag i praktiken redan "ägde" halva villan så får min mor bara testamentera bort 1/5 av halva villan dvs 1/10? Eller har jag dessutom rätt till laglotten även på den resterande "halvan" efter mamma och således ska ge personen enligt testamentet 1/5 räknat på hälften av den halvan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att dina föräldrar var gifta och levde tillsammans tills din far avled.

Mycket riktigt så får du som bröstarvinge ut arvet efter din
far först efter din mors bortgång. Detta eftersom den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken, dvs. din mor (se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), https://lagen.nu/1958:637). Din mor hade fri förfoganderätt över arvet efter din far, dvs. hon kunde sälja, byta bort eller ge bort egendomen som gåva (3 kap. 2 § ÄB).

Din mor har friheten att testamentera bort kvarlåtenskapen till vem hon vill, men du som bröstarvinge har alltid rätt att få ut din laglott, 7 kap. 3 § 2 st. ÄB. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap. 1 § ÄB. Sammanfattningsvis har din mor rätt att testamentera bort hälften av hela kvarlåtenskapen till någon annan, alltså finns det inget som hindrar att din mamma testementerar bort 1/5 av hela villan.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”