Är anställningsbevis i ett privat bolag en offentlig handling?

Hej. Är ett anställningsbevis offentligt i ett privat bolag?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett kort och koncist svar på din fråga är: nej.

Offentlighetsprincipen som innefattar rätten att ta del av allmänna handlingar sträcker sig inte över privata bolag utan bara över myndigheter. En allmän handling måste enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen vara förvarad hos, inkommen eller upprättad hos en myndighet för att vara allmän.

Jag är medveten om att jag blandar termerna "allmän" och "offentlig" handling, men skillnaden har inte någon betydelse för svaret på din fråga.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo