FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen24/04/2013

Är anställningsbevis i ett privat bolag en offentlig handling?

Hej. Är ett anställningsbevis offentligt i ett privat bolag?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett kort och koncist svar på din fråga är: nej.

Offentlighetsprincipen som innefattar rätten att ta del av allmänna handlingar sträcker sig inte över privata bolag utan bara över myndigheter. En allmän handling måste enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen vara förvarad hos, inkommen eller upprättad hos en myndighet för att vara allmän.

Jag är medveten om att jag blandar termerna "allmän" och "offentlig" handling, men skillnaden har inte någon betydelse för svaret på din fråga.

Rådgivare