Boutredning samt arvskifte med internationell anknytning

Hej! Vi är 5 barn med olika medborgarskap, svenskt och finskt. Vi kommer ärva efter vår far med finskt medb.skap boende i sverige. Arvet gäller hus och mark i finland, Är det någon skillnad för barnen om de har finskt eller svenskt medb.skap? Alla barnen bor i sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Av frågan framgår att eran far var bosatt i Sverige när han gick bort. Jag presumerar att denna bosättning var av stadigvarande karaktär och att han således vid sin död hade hemvist i Sverige enligt Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap 7:2 analogt. Därmed regleras frågan om behörighet samt lagval i Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riktet m.m [NDL]. Svensk behörighet föreligger enligt NDL 19 §. Arvskiftet omfattar all egendom, även sådan i utlandet, 20 § NDL.

Svensk lag skall tillämpas på frågan om rätt till arv då er far hade hemvist i Sverige, 1 § NDL. Om er far inte haft hemvist i Sverige i minst 5 år kan dock om någon av arvingarna yrkar det finsk lag (er fars hemlands lag) tillämpas. Svensk rätt gör ingen skillnad mellan arvingar som har olika medborgarskap. Om det finns särskilda regler angående viss arvinges rätt till fast egendom i Finland gäller dock dessa regler då fastigheten är belägen i Finand, NDL 13 §. En svensk dom om arvskifte kommer i regel erkännas och verkställas i Finland.

Svaret på din fråga är således, då svensk rätt skall tillampas på frågan om rätt till arv, att nej det gör ingen skillnad om arvingarna (barnen) har svenskt eller finskt medborgarskap. Detta gäller såvida det inte finns särskilda finska regler angående viss arvinges rätt till fast egendom. Om det finns några sådana regler kan jag inte svara på.

MVH,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”