Laglotten och värdering

Hej, Min far har gått bort och äger bl a en fastighet. Vi tror att han testamnetarat bort denna fastighet till sin sambo (sen 2 år tillbaka). Han har även tillgångar som är släktarvegods så som möbler mm. Genom vår laglott har vi rätt till 50 % av hans tillgångar. Vad jag förstått så är laglotten 50% av hans sammanlagda tillgångar, d vs både fastighet, pengar och släktarvegodset. Fråga 1 - Kan vi kräva att få ärva 50 % av fastigheten. Fråga 2- vad händer om de övriga tillgångarna inte värderas till 50% av det totala värdet av alla tillgångar d v s laglotten skulle bli mindre än 50% av de sammanlagda värdet om sambon tar fastigheten. Fråga 3 - vem värderar släktarvegodset, d v s vem betsämmer värdet av detta. Tacksam för lite info.

Lawline svarar

Hej!

Enligt 7:1 Ärvdabalken utgör laglotten 50 % av den totala kvarlåtenskapen, det vill säga den avlidnes nettotillgångar. Om flera bröstarvingar finns delar de på laglotten. Ni har alltså en laglig rätt till hälften av er fars totala egendom, vilket inkluderar fastighet, pengar och släktarvegods, även om er far har upprättat ett testamente som säger annorlunda. Laglotten avser dock inte specifik egendom eller rätt till hälften av all egendom. Om er far testamenterat bort fastigheten men den utgör mindre än 50 % av de totala nettotillgångarna så kan ni således inte kräva att få del i fastigheten. Om testamentet däremot inskränker på er laglott måste ni begära jämkning om ni vill få ut laglotten, se 7:3 Ärvdabalken. Ni begär jämkning genom att rikta anspråk mot testamentstagaren inom 6 månader från att ni delgivits testamentet. Genom att begära jämkning har ni då rätt att få en andel i fastigheten i den mån det krävs för att ni ska få era 50 % av arvet.

När någon avlider ska en bouppteckning upprättas, se 20 kap Ärvdabalken. I den anges bl.a. den avlidnes tillgångar och värdet på dem. Vilket värde som åsätts tillgångarna kan dödsbodelägarna, dvs. din fars arvingar och hans sambo, själva uppskatta, men det är också möjligt att anlita en värderingsman.

Ärvdabalken hittar du här https://lagen.nu/1958:637#K7.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000