FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal22/04/2013

Äganderättsövergång fritidshus vid sambors separation

Separerat - hur göra med fritidshus? Jag och min fd sambo köpte fritidshus 2007. Båda betalade lika del handpenning, vi står som 50% ägare och har delat lån. Ursprungligt lån (uppdelat på 3 lån med olika bindningstider) var 510.000:- och nu är det 381.000:- Jag har betalat lånet varje månad sedan köpet via autogiro från mitt lönekonto. Jag har betalat ytterligare ca 100.000:- från mitt eget konto för renoveringar och reparationer. Nu har vi separerat, hon vill inte ha fritidshuset men det vill jag. Jag vill veta hur vi enklast, billigast och smartast ser till att jag äger 100% av huset. Vi har inget samboavtal eller liknande.

Lawline svarar

Hej!

Fritidshus ingår inte i bodelning mellan sambor då det inte är samboegendom, 3 § Sambolagen. För att överföra äganderätten får ni istället använda er av ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal, dvs. ett köpeavtal eller ett gåvobrev. Vad du ska betala för att köpa ut din sambo ur fritidshuset avgör ni själva, men naturligt är att relatera priset till ett beräknat marknadsvärde med avdrag för lån som övertas i samband med överlåtelsen. Du har dock ingen ovillkorlig rätt att ta över det gemensamma lånet, utan det är upp till er bank. Ni bör därför kontakta er bank för att undersöka möjligheterna för dig att ta över hela lånet. Vad gäller de kostnader du haft för renovering så kan ni själva avgöra om du på något sätt ska kompenseras för dem, t.ex. genom ett lägre pris.

För överlåtelse av fast egendom finns det formkrav. Ni måste upprätta ett skriftligt köpeavtal/gåvobrev som ni både skriver under, se 4:1 och 4:29 Jordabalken.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.
Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”