FrågaFAMILJERÄTTFaderskap20/04/2013

Fastställande av faderskap

Hej! Kan en flicka som är 20 år tvinga/kräva ett DNA test av en person hon tror sig vara hennes pappa? Pappan vet inte om att hon existerar. Nu har mamman talat om vem hennes biologiska pappa kanske kan vara och flickan vill ha kontakt. Detta undrar jag förstås när frågan om arv kommer i framtiden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har enligt föräldrabalken (FB) rätt att dels föra talan om hävande av nuvarande faderskap (3:2 FB) och dels föra talan om fastställande av nytt faderskap (3:5 FB). De båda frågorna kan prövas hos tingsrätten vid samma tillfälle (3:12 FB). Det finns ingen direkt tidsfrist för när barnet måste väcka sin talan.

Vad gäller DNA-test så kan domstolen, på begäran av barnet, förordna att ett sådant skall ske gentemot både mannen som är registrerad som fader och mannen som misstänks vara den riktiga fadern (1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). På så vis kan det verkliga faderskapet ofta fastställas.

För att få hjälp att driva denna process kan jag rekommendera att du vänder dig till en praktiskt verksam jurist.

Föräldrabalken finns https://lagen.nu/1949:381
Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap finns https://lagen.nu/1958:642

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000