Omedelbar uppsägning av hyresrätt pga kackerlackor

Jag har tecknat avtal för ett studentrum där det innan jag hunnit flytta in framkommit att fastigheten är drabbad av kackerlackor. Jag anser att det är omöjligt för mig att flytta in i studentrummet, dels p.g.a. ohyran, men även p.g.a. att jag veckopendlar mellan den aktuella orten och mitt huvudsakliga boende på annan ort; spridningsrisk etc. Har jag på basis av detta rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan?

Lawline svarar

Hejsan!

Vad uppskattat att Ni vänder Er till oss på Lawline!

Att det finns kackerlackor är onekligen en brist i hyresrätten, se 12 kap. § 9 Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12).  Innan hävning ska Ni dock anmoda hyresvärden att avhjälpa felet. Om hyresvärden underlåter att göra detta så kan Ni i första hand avhjälpa felet själv och sedan kräva ersättning för kostnaderna av hyresvärden (12 kap. § 11 p.1 Jordabalken).

Att omedelbart häva avtalet kommer i andra hand (12 kap. § 11 p. 2 Jordabalken). Det kräver även att felet är väsentligt. Att det förekommer kackerlackor är inte uppenbart väsentligt men en bedömning görs i det enskilda fallet. Med hänsyn till att Ni har boende på annan ort kan det därför utgöra ett väsentligt fel.

Lycka till!

Mvh

Lawline


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000