Sambors rättigheter när ett samboförhållande upphör

Jag är sambo sen 13 år tillbaks med en man som äger huset själv där vi bor Han har en vuxen son och jag har en vuxen dotter. Inga gemensamma Vi tänkte skriva ett samboavtal eller testamente. Ifall min sambo går bort eller om vi går skilda vägar ska han erbjuda mig ett belopp så jag kan starta om på nytt. Hur gör vi det så att det håller juridiskt? Måste vi gå till en jurist eller räcker det att skicka efter papper som sedan bevittnas

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Till skillnad mot ett äktenskap så föreligger det inte lika många rättigheter för sambor när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande anses enligt lagen upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider.

För det första föreligger det ingen arvsrätt för en efterlevande sambo. Det krävs därför att ni upprättar ett testamente för att ni ska säkerställa att ni ärver efter varandra. Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska anses vara giltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen, det ska tydligt framgå att det är ett testamente och två vittnen ska samtidigt närvara. Det krävs även en underskrift av testatorn och av vittnena. Vittnena måste även vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnar men det ställs inga krav på att de ska ha insikt om vad testamentet innehåller. Vittnena måste vara över 15 år och de får inte var nära släkt med testatorn och de får inte heller vara de som enligt testamentet ska ärva. Det går att upprätta ett testamente på egen hand men det är viktigt att alla formkrav iakttas så att testamentet är giltigt. Om minska osäkerhet föreligger kan det därför vara att rekommendera att inte upprätta det själv. Även om ni upprättar ett testamente till förmån för varandra så är det viktigt att komma ihåg att era barn alltid har rätt att kräva sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som tillkommer barnet enligt lag.

Även om ni inte upprättar ett testmente till förmån för varandra så har ni alltid rätt, om någon av er avlider, att få ut en summa motsvarande minst två basbelopp vid en eventuell bodelning. Det krävs då att den efterlevande sambon begär bodelning innan bouppteckningen. Om så sker har den efterlevande sambon rätt att ur er samboegendom, som är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, rätt att få ett belopp som uppgår till minst två basbelopp. Basbeloppet varierar från år till år men uppgår år 2013 till 44 500 kronor vilket skulle innebära en rätt till 89 000 kronor för den efterlevande sambon.

Om ert förhållande däremot upphör på grund av att ni väljer att gå skilda vägar så har ni båda två en möjlighet att begära att bodelning ska ske. En bodelning mellan sambor innebär att värdet av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska delas lika. All den egendom som ni har förvärvat tillsammans och för gemensam användning kommer då att ingå i bodelningen. Vad gäller er bostad så spelar det ingen roll vem av er som äger bostaden om förvärvet av den skedde under samboförhållandet. Om bostaden däremot förvärvades av den ena sambon innan förhållandet inleddes så ska bostaden som huvudregel inte ingå i bodelningen. Det är viktigt att komma ihåg att en bodelning inte sker automaktiskt mellan sambor utan det krävs att någon begär bodelning för att det ska ske. En begäran om bodelning måste göras inom 1 år från det att förhållandet upphörde.

Sambor kan upprätta samboavtal mellan sig men dessa avtal ska i så fall reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning. För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen och att det har undertecknats av er båda.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”