FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo16/04/2013

Arv och testamente avseende sambor

Hej, min fråga är vem som ärver mig om jag skulle gå bort. Mina båda föräldrar är döda, jag har två halvsyskon, inga barn och lever i ett samboförhållande sedan 10 år tillbaka. Jag skulle vilja att min sambo ärver mig, gör han det automatiskt eller måste jag skriva ett testamente?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Till skillnad mot ett äktenskap så föreligger det ingen arvsrätt för en efterlevande sambo. Det har inte ansetts vara nödvändigt då sambor alltid kan välja att upprätta ett testamente eller ingå äktenskap med varandra för att uppnå ett mer omfattande skydd.

Det skydd som den efterlevande sambon däremot har är att sambon alltid kan begära att en bodelning ska genomföras, vilket då sker innan arvet fördelas. Det krävs dock att den efterlevande sambon begär bodelning innan bouppteckningen utförs. Om den efterlevande sambon begär bodelning så har sambon alltid rätt att få ut egendom som uppgår till ett värde av två basbelopp. Basbeloppet varierar från år till år men för att visa ett exempel så uppgår basbeloppet i år (2013) till 44 500 kr vilket skulle innebära en rätt, för den efterlevande sambon, till 89 000 kronor. Det är även värt att notera att den rätt som den efterlevande sambon har till att få ut ett belopp motsvarande två basbelopp endast gäller sådan egendom som ingår i en bodelning mellan sambor. Den egendom som ingår är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget.

Om du vill att din sambo ska ärva krävs det därför att upprättar ett testamente för att så ska ske. Eftersom att du inte har några barn, som alltid har rätt till att få ut sin laglott, så föreligger det inga hinder för att upprätta ett testamente. Det krävs dock att vissa formkrav är uppfyllda för att ett testamente ska anses vara giltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och två vittnen ska samtidigt närvara vid upprättandet. Det krävs även en underskrift av dig och av vittnena.

Om du väljer att inte upprätta ett testamente till förmån för din sambo så är det dina halvsyskon som kommer att tilldelas arvet då dina föräldrar har gått bort.

Vänligen
 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?