Handläggningstid bidragsansökan

har sökt bidrag från försörjningsstödsenheten avseende tandvård, men har fått avslag ca 4 månader efter vad som enligt de själva skulle vara fallet. min fråga är vad gör man när socialtjänsten har misskött sig med handläggningstid. har vid upprepade tillfällen försökt få ett besked, både med påtryckningar från andra socialsekreterare och själv via telefon(svarare) ingen respons.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att svara inom viss tid komma med ett beslut, och de har dessutom en lagstadgad skyldighet att svara på dina frågor när du hört av dig till dem. Det är dock inte jättemycket man idag kan göra p.g.a. att det har tagit för lång tid för dem att handlägga ett ärende. Det finns i dessa fall ingen möjlighet att få något skadestånd, och det kan inte i sig leda till att ditt avslag ska ändras. Däremot kan du begära att avslaget ska omprövas, hur du gör detta ska stå i det besked om avslag du har fått hem.

Det du kan göra på grund av de brister i handläggningen av ditt ärende du tycker har förekommit är att JO-anmäla socialtjänsten. JO är en ombudsman som finns till just för att granska statliga och kommunala myndigheters handläggning och beslut, och se till att dessa följa de lagar och regler som gäller för dem. En JO-anmälan kostar ingenting för dig, och du kan enkelt göra det genom hemsidan www.jo.se.

Hoppas mitt svar har kunnat vara till hjälp!

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000