Skadeståndsansvar för kattägare

Hej. Har en grannkatt som kissar ner hela min altan, kan inte ha något på altanen alls, möbler blir ner kissade direkt. Katten kissar på husväggen och altandörren, direkt på golvet och upp mot räcket. Vilket nu betyder att jag måste sanera/riva hela altanen för att bli av med allt kattkiss. Möblerna med dynor är bara att kasta. Ägaren till katten vägrar göra något, anser att det inte är denna ansvar för vad katten gör utanför dennes tomt. Och att det är jag själv som måste se till att katten håller sig borta. Är det verkligen jag som måste betala för renoveringen, för medel som kommer hålla katten borta? Hade det varit en hund så hade fallet varit solklart. Men det verkar som att katter får göra vad dom vill...

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1§ så skall hundar och katter "hållas under sådan tillsyn och skötas  på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter".

För hundägare gäller enligt samma lag ett strikt skadeståndsansvar, men den nämner ingenting om katter. Man får då vända sig till skadeståndslagen som kräver att grannen har handlat vårdslöst eller uppsåtligt. I det här fallet är det vårdslöshet som kan komma ifråga. Det skall dock påpekas att din grannes ansvar för katten inte är geografiskt avgränsat till grannens tomt.

Det är du som måste bevisa dels att det just är din grannes katt som orsakat skadorna, dels att din granne handlat vårdslöst när hen har släppt ut katten. Detta kan bli svårt. Att låta en katt gå ute i ett bostadsområde kan i normala fall knappast anses vårdslöst, utan är tvärtom en relativt vanligt beteende. I en dom från miljödomstolen i Stockholm har dessutom slagits fast att kattägare inte kan hållas ansvariga för att deras katter gör ifrån sig på annans mark.Tyvärr finns det nog inte särskilt mycket lagen kan göra för dig i det här läget. 

Vänligen,

Kim Dohm-HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”