Parkeringsböter efter tre minuter

Får ett p-bolag skriva ut p-bot om betald p-tid överskridits med 3 minuter? Och räknas det parkering om man står vid bilen och lastar in varor?

Lawline svarar

Hej! 

Den regel man i första han har att förhålla sig till i ett fall som detta är 5 § i lag om felparkeringsavgift (https://lagen.nu/1976:206#P5). Av denna bestämmelse framgår att parkeringsvakt eller polis har rätt att påföra parkeringsavgift när fordon stannats eller parkerats i strid med gällande föreskrifter. Det går inte att utläsa annat än att parkeringsvakt och polis har rätt att påföra en förseningsavgift även om den betalda tiden endast överskridits med tre minuter.

Du bör dock notera att parkeringsföreskrifter är en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 1 § st. 2, p. 17 trafikförordningen (https://lagen.nu/1998:1276#K10P1). Vissa kommuner förespråkar att en så kallad övervakningstid ska beaktas innan man beslutar om parkeringsavgift. Jag har dock uppfattat det som att dessa kommuner uppfattar övervakningstiden som lämplig, inte tvingande.

Jag kan inte hitta något som tyder på att lastningen av bilen skulle innebära att situationen behandlas annorlunda. Detta utesluter inte att det finns kommunala bestämmelser om sådant.

För att vara säker på att din parkeringsavgift beslutats på rätt sätt råder jag dig att överklaga avgiften enligt 9 § lag om felparkeringsavgift.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”