FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag04/04/2013

Låneförbudet i ABL

Hej Jag har en fråga angående lån från AB. Om någon äger mindre än 1% av aktierna men är svåger med VD har han då rätt att låna pengar av ett aktiebolag? I 21 kap §2 finns ett undantag från förbudet i §1 om man äger mindre än 1% av aktierna, men jag anser att han inte får låna därför att han är gift med VD:ns syster, lånet avser privat konsumtion, vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt det generella låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL är det förbjudet för ett aktiebolag att lämna penninglån till en aktieägare, styrelseledamot eller en verkställande direktör samt fysiska eller juridiska personer som är närstående till dessa personer. Från förbudet mot sådana närståendelån görs vissa praktiskt viktiga undantag.

Ett sådant undantag är det i 21 kap. 2 § st. 2 ABL. Denna bestämmelse stipulerar att ett lån är tillåtet till en aktieägaren eller närstående till denna om deras gemensamma aktieinnehav inte överstiger 1 procent. Bestämmelsen utgör alltså enbart ett undantag för någon som i egenskap av aktieägare tillhör den förbjudna kretsen.

Undantaget omfattar dock inte någon som tillhör den förbjudna kretsen på den grunden att hen är närstående till någon i ledande ställning. En låntagande aktieägare kan således inte samtidigt vara  verkställande direktör eller närstående till denne  om undantaget ska gälla. I det här fallet är det alltså du som har tolkat rättsläget korrekt.

Aktiebolagslagen finner Ni https://lagen.nu/2005:551

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000