17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om paragraf 17 § i Konsumenttjänstlagen gäller när det kommer till tjänster såsom städning. Specifikt säger lagen att skälig tid för konsumenten att underrätta felaktigheter i utförd tjänst är 2 månader.Detta blir problematiskt för bolag som utför städtjänster, om kund underrättar bolaget först 2 månader senare så blir det omöjligt för bolaget att bedöma om det finns felaktigheter i utförandet. Dvs att det under den tiden kan mycket ha hänt med uppdragsobjektet samt skicket på detta.Kan man alltså inte som ett bolag kräva att kunden underrättar bolaget inom 2 dagar från och med tjänsteutförandet för att få ekonomisk ersättning (dvs. avdrag på faktura)? Bolaget utför naturligtvis en omstädning på objektet även om kund underrättar senare än 2 dagar, dock utan avdrag på faktura.Om jag inte har missat någon annan paragraf eller undantag på nämnd paragraf, så ställer jag mig frågvis till detta. Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

17§ konsumenttjänstlagen säger endast inom vilken tid konsumenten är skyldig att meddela fel. Har konsumenten inte meddelat felet inom dessa två månader (eller den längre tid som anses skälig i det fallet) så har denne förlorat sin rätt att få någon sorts kompensation/rättelse för felet. Bara för att konsumenten är inom tidsfristen betyder det dock inte att denne har rätt till någon rättelse, konsumenten måste trots allt kunna visa att det faktiskt finns något fel med utförandet.

Ifall tjänsten är felaktigt utförd eller inte bedöms utifrån den tidpunkt då tjänsten avslutades, i ert fall förmodar jag att det är när städningen är klar (konsumenttjänstlagen 12§). Försämringar som sker efter denna tidpunkt anses endast som fel ifall det beror på att tjänsten var felaktigt utförd från början (konsumenttjänstlagen 13§). Det blir med andra ord väldigt svårt för en konsument att bevisa att tjänsten är felaktigt utförd ifall denne underrättar om felet efter nästan två månader.

Svaret på din fråga blir därmed att 17§ inte utgör ett krav på dig att ge prisavdrag. Paragrafen stadgar endast inom vilken tid konsumenten måste meddela dig om fel för att över huvud taget kunna ha en rätt till avhjälpande, prisavdrag eller liknande. Oavsett när kunden kommer så måste det faktiskt finnas ett fel i tjänsten för att kunden ska ha några rättigheter. Du kan alltså vägra att ge prisavdrag eller städa om. Då får konsumenten ta det till domstol om denne vill få sin rätt och där blir det en bevisfråga. Jag rekommenderar inte detta eftersom det kommer skada kundrelationerna och ert rykte. Vad jag rekommenderar är att ni sätter upp en tydlig policy i era avtal, t.ex "fel som kunden meddelar inom två dagar kommer åtgärdas samt innebära prisavdrag". Jag tror att du själv vet vad för policy som är bäst. Var dock uppmärksam på att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än konsumenttjänstlagen inte är giltiga, ni måste alltså vara givmildare än lagen (eller lika givmilda), vilket ni verkar vara i nuläget ifall ni åtgärdar fel utan att ifrågasätta konsumenten (konsumenttjänstlagen 3§).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (410)
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?

Alla besvarade frågor (88410)