Bodelning om samboavtal finns

Kan man gör bodelning trots att vi har samboavtal? Vi är sambo med samboavtal som bla. reglerar att det vi ägde innan vi var sambo får vi behålla vid en separation. Bostaden äger vi 50/50 och jag hade tänkt köpa ut henne nu när vi ska separera, enligt ett bodelnings övertagande mot marknadspriset minus fiktiv reavinst och fiktivt mäklararvode. Men hon påstår nu att man inte kan göra övertagandet via bodelning om man har samboavtal ? Bodelning är annars lite mera förmånligt sätt skattemässigt att överta huset på eftersom man då slipper betala 1,5 % av köpeskillingen i stämpelskatt som man annars får göra via en vanlig försäljning.

Lawline svarar

Hej!

Här beror möjligheterna till bodelning helt på vad som står i ert samboavtal. Om det står att bodelning inte alls kan göras er emellan kommer en sådan bli svår att åstadkomma. Som jag förstår det har ni dock endast angivit att vad ni ägde innan samboförhållandet ska undantas från bodelning. Själva bostaden regleras således inte i samboavtalet om den köpts efter ert samboförhållande inleddes och undantas i detta därmed inte från bodelning, se 9 § sambolagen. Därmed ser jag inga hinder till att bostaden kan tas in i en bodelning er emellan om den inte undantagits från bodelning i ert samboavtal och samboavtalet inte heller utesluter bodelning helt och hållet er emellan. Du har i sådana fall rätt att begära bodelning enligt 8 § sambolagen.

Vänligen,

Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning