Bodelningsförrättare vid sambodelning

Hej kan man tvingas att bodela enligt sambolagen via domstol? Jag vill sälja vårt gem. boende det vill inte min sambo som vill bo kvar. Sambon klarar inte av att lösa ut mig själv utan måste ha med borgenärer/medlåntagare på lånet. Räknas det då som en bodelning trots att det blir flera inblandade? Kan domstolen tvinga mig låta henne ta över? Vi har barn Jag anser inte att min sambo har råd att bo kvar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Enligt 8 § första stycket sambolagen gäller att en bodelning ska göras, om någon av samborna begär detta. Det är således tillräckligt att en av samborna vill åstadkomma en bodelning, för att så ska ske. En bodelning är dock något som normalt sköts helt och hållet av samborna gemensamt. En bodelning försvåras givetvis avsevärt om den ena sambon inte vill genomföra en bodelning.

Enligt 26 § sambolagen gäller för sambor även vissa bestämmelser i 17 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) om bodelningsförrättare. Enligt 17 kap. 1 § ÄktB, som gäller för sambor, ska, om samborna inte kan enas om en bodelning, domstolen på ansökan av en sambo förordna en bodelningsförrättare. Det är således möjligt att ”tvinga” en sambo till bodelning, om denne vägrar att vara behjälplig. Bodelningen förrättas då av en av tingsrätten förordnad bodelningsförrättare.

Beträffande den gemensamma bostaden gäller enligt 16 § andra stycket sambolagen att den sambo som bäst behöver denna har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Kan ni inte komma överens om vem som ska få den gemensamma bostaden på sin lott i bodelningen avgörs frågan ytterst av domstolen.

Efter en förrättad bodelning har varje sambo en rätt att välja om den skuld som uppstått till den andre sambon ska gäldas med egendom eller med pengar, se 17 § sambolagen. Om din sambo tilldelas ert gemensamma hem vid lottläggningen kommer du att ha en fordran på henne. Det finns inget som hindrar henne från att ta ett lån för att ha möjlighet att ”lösa ut” dig.

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning,  


Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”