FrågaFAMILJERÄTTFaderskap29/03/2013

Hävande av faderskap

hej hur fungerar det rent juridiskt om en person får veta att den personen som har tagit på sej faderskapet inte är hans biologiska far. kan då (barnet) kräva arvsrätt från den biologiska fadern genom blodprov .

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga! Om det är så att personen som tagit på sig faderskapet har adopterat barnet så försvinner alla band till den biologiska föräldern. Om så inte är fallet så finns arvsrätten från den biologiska fadern kvar. Då måste domstol förklara att den tidigare faderskapsbekräftelsen saknar verkan mot den mannen.

I mål om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse saknas klara riktlinjer från lagen. Barnet anses dock kunna väcka talan i domstol, om barnet är omyndigt så ska modern, god man eller särskild vårdnadshavare föra dennes talan. Rätten och eventuellt socialnämnden, beroende på omständigheterna, ska då se till att frågan blir utredd och kan begära t.ex. blodundersökning.

Om faderskapet redan är fastställt genom dom är det enda alternativet att ansöka om resning vilket ska göras inom ett år från att de nya omständigheterna kommit personen i fråga till kännedom.

Vänligen,


Frida LindbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”