FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott28/03/2013

Missgynnande av olika borgenärer och 11 kap. 1 § BrB

Måste alla borgenärer missgynnas för att oredlighet mot borgenär ska kunna gälla? Eller kan en borgenär gynnas samtidigt som andra missgynnas och man då ändå kan tillämpa Brb 11:1.

Lawline svarar

Hej,

För att brottet oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap. 1 § BrB ska anses vara begånget krävs följande:

  • För det första ska gäldenären vara på obestånd eller i ett läge där påtagligt fara för att denne ska hamna på obestånd.
  • Vidare ska gäldenären företa en åtgärd som innebär att hans egendom förstörs eller avhängt honom genom gåva eller liknande.
  • (Dessutom omfattar straffbudet även då gäldenären undanhåller eller bortför egendom i utlandet)

Sålunda förutsätter straffbestämmelsen inte att någon eller några specifika borgenärer särskilt skadas av åtgärden eller att några andra särskilt gynnas.

En relevant straffbestämmelse för en sådan situation är 11 kap. 4 § om otillbörligt gynnande av borgenär. Där förutsätts ett läge där en borgenär särskilt gynnas och en annan missgynnas därav.

 

Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

 

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo