Vem har rätt till laglott?

Hej!  Jag vill ställa en enkel fråga. Min ogifta bror i Finland har avlidit och efterlämnar inga barn. Jag och min syster är de närmaste. Kan jag åberopa min laglott. Eller kan han testamentera bort allt?

Lawline svarar

Hej,  och tack för din fråga.

I  Sverige är det bara bröstarvingar som har rätt till laglott enligt Ärvdabalken 7  kap 1 § https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1. Med bröstarvingar menas barn, och om dessa är avlidna, deras barn och  så vidare i rakt nedstigande led. Syskon har således inte rätt till laglott  enligt svensk rätt. Vad som gäller enligt finsk rätt kan jag tyvärr inte svara  på. Det står alltså din bror fritt att testamentera sin kvarlåtenskap som han vill. 

Med vänlig hälsning


Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000