Sambors gemensamma bostad

Vi är ett par som snart ska bli sambo. Hon flyttar in hos mig, i en lägenhet som jag köpt ca 6 månader innan, dock var syftet vid köpet att vi skulle bli sammanboende, hon har även varit med och betalat för reparationer av lägenheten men jag äger den till 100% på pappret. Hon kommer att betala 50% av alla kostnader när hon flyttat in. Eftersom jag har ett tidigare uppskov på reavinst från husförsäljning vill vi inte genomföra en försäljning av 50% av lägenheten då jag skulle bli tvungen att återföra i princip hela uppskovet som är stort. Hur gör vi på bästa sätt för att bägge ska känna sig trygga, bägges avsikt är att tillämpa sambolagen dvs att vi har lika rätt till bostaden då vårt syfte vid köpet var att bägge skulle bo där. Räcker sambolagen eller bör detta ytterligare formaliseras mellan oss på nåt sätt? Samäganderättsavtal eller nåt sånt?

Lawline svarar

Hej!

Sambolagen blir tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande. När du och din partner väljer att flytta ihop så kommer sambolagen att bli tillämplig på ert förhållande.

Om ni i framtiden väljer att gå skilda vägar så kommer en bodelning att ske endast om någon av er begär det. En begäran om bodelning måste ske inom ett år. Om någon av er begär bodelning så är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som kommer att ingå i bodelningen. Med den gemensamma bostaden avses den bostad som har förvärvats för gemensam användning. Om det endast är den ena sambon som har förvärvat en bostad och om förvärvet skedde innan förhållandet inleddes så ska bostaden som huvudregel inte ingå i bodelningen. Annorlunda blir det dock om syftet med förvärvet redan från början var att bostaden skulle bli den gemensamma.

Eftersom att syftet i ert fall redan från början var att ni båda två skulle bo i bostaden så kommer bostaden med största sannolikhet att ingå i en bodelning mellan er. Det spelar då ingen roll vem det är som har betalat för bostaden utan ni har båda två lika rätt. Det bör därför inte krävas att ni upprättar någon handling som reglerar er situation. Sambor kan upprätta samboavtal men dessa avtal ska istället reglera de situationer då viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”