Gåvor under arvlåtares livstid

Hej Min farmor gick bort nyligen. Nu har en bouppteckning upprättats, där det framgår att hon, bortsett från en mindre mängd sparade medel, sålde sin fastighet för 1.200 000kr till en släkting år 2007, som inte är dödsbodelägare. Fastigheten är idag taxerad till 2.700 000 kr. Därtill överlät hon som gåva en sommarstuga till samma släkting, vars taxeringsvärde kan uppskattas till ca 200 000kr. Ännu har inga papper från dessa överlåtelser redovisats. Kan det finnas fog för dödsbodelägarna att ha fodringar på eller äga annan rätt till dessa fastigheter?

Lawline svarar

Hej!

Som huvudregel står det en person fritt att spendera eller ge bort sina tillgångar som hen vill utan att arvingarna kan göra något åt det efter att personen gått bort.

Det enda undantag som skulle kunna bli gällande i aktuella fall är det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 Ärvdabalken. För att regeln ska vara tillämplig krävs för det första att gåvan ska ha varit att likställa med ett testamente. Så kan vara fallet t.ex. om din farmor vid givandet av fastigheten eller sommarstugan förbehållit sig nyttjanderätt under hela sin livstid. Om så är fallet krävs för det andra att bröstarvingarnas (barn, barnbarn osv) laglott har kränkts, det vill säga att gåvan/gåvorna är värda mer än hälften av din farmors totala tillgångar (inkl. gåvan/gåvorna). Om så är fallet blir mottagaren återbetalningsskyldig till den del gåvans värde  överstiger hälften av tillgångarna.

Talan avseende det förstärkta laglottsskyddet måste väckas mot gåvotagaren inom ett år från att bouppteckningen har avslutats.

Ärvdabalken hittar du här https://lagen.nu/1958:637#K6.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”