Fel i bouppteckning

Vad kan man göra då det uppdagas efter att bouppteckningen har gjorts att personen som intygat (som känner dödsboet bäst) har undanhållit tillgångar som möbler, tavlor, antikviteter åt sig själv? Arvskiftet har inte gjorts ännu och det har gått mer än ett år sedan Bouppteckningen skrevs under.

Lawline svarar

Hej!

Först och främst ska en tilläggsbouppteckning göras enligt 20:10 Ärvdabalken. Det innebär att en ny bouppteckning görs där även de tillgångar som blivit kända efter den förra bouppteckningen tas med. Tilläggsbouppteckningen ska göras inom en månad från att felet upptäckts. Baserat på den nya bouppteckningen kan sedan ett arvsskifte göras.

En dödsbodelägare kan enligt 19:1 Ärvdabalken ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman som övertar förvaltningsansvaret för dödsboet. Det innebär att boutredningsmannen skulle överta ansvaret för tilläggsbouppteckningen, vilket kan vara lämpligt om dödsbodelägarna inte kommer överens.

En bouppgivaren som undanhållit tillgångar vid bouppteckning kan göra sig skyldig till brott. Det skulle till exempel kunna vara fråga om osant intygande, 15:11 Brottsbalken, förskingring, 10:1 Brottsbalken, eller trolöshet mot huvudman, 10:5 Brottsbalken. En närmare bedömning kan tyvärr inte göras utan mer uppgifter.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K20.
Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700#A2.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000