FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet23/03/2013

Köp av fastighet

vad krävs om en icke svensk medborgare bosatt i annat land vill köpa ett hus i Sverige?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

I svensk rätt uppställs generellt inga krav på att ingå avtal vilket innebär att de flesta avtalen ingås formfritt. Vid fastighetsköp gäller däremot vissa minimikrav enligt jordabalken 4 kap 1 §. För att ett köp av en fastighet ska vara giltigt krävs således en skriftlig överlåtelsehandling (oftast dubbla) med säljarens överlåtelseförklaring, utpekande av köpeobjektet, angivelse av köpeskillingen samt underteckning av både köpare och säljare. 

Lawline RådgivareRådgivare