Ändamålsbestämning av testamente

Hej! Vi är 3 personer som gemensamt äger ett hus. Vi har fått detta hus via ett testamente (15 år sedan). I detta testamente påstås det att vid en eventuell försäljning får inte huset säljas för mer än taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är idag cirka 1/3 av husets marknadsvärde. Är detta möjligt rent juridiskt att "bestämma" ett framtida försäljningspris via ett testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Ja, genom en ändamålsbestämning kan testator inskränka rätten för testamenstagare att förfoga över det som testamenterats. (se Ärvdabalken 22:2 jämförd med 22:6 https://lagen.nu/1958:637) Om en ändamålsbestämelse inte uppfylls kan vissa personer påkalla att den verkställs enligt 7§ samma kapitel.


Lycka till!

Markus NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning