Skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt

Vad är skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt?

Lawline svarar

Definitionen av våldtäkt och grov våldtäkt görs i 6:1 brottsbalken lagtexten hittar du https://lagen.nu/1962:700) Första och andra stycket anger att ett påtvingat samlag eller annan sexuell handling som är jämförbar med samlag på grund av kränkningens art utgör våldtäkt. Tvånget kan ske genom misshandel eller annat våld, hot om brottslig gärning eller genom att utnyttja personens hjälplösa ställning eller avsaknad av förmåga att värja sig.

Fjärde stycket beskriver vilka faktorer som domstolen ska ta hänsyn till vid bedömningen av om våldtäkten ska betecknas som grov. Domstolen ska beakta om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Hot med vapen, kniv och andra föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada medför som regel att våldtäkten klassas som grov. Om det sker en misshandel som är allvarlig men som inte uppfyller kraven för grov misshandel kan brottet ändå rubriceras som grov våldtäkt. Andra exempel är förnedrande inslag, långvarigt frihetsberövande eller om flera personer medverkat till övergreppet.

Lägg märke till att det inte finns en klar skiljelinje mellan våldtäkt och grov våldtäkt, utan det blir en fråga för domstolen att ta ställning till utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Straffskalan för våldtäkt är två till sex års fängelse medan grov våldtäkt ger fyra till tio års fängelse.

Med vänliga hälsningar,

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”