Skydda arv från borgenärer

Efter en konkurs har jag fått stora skulder och hamnar snart hos kronofogden. Har nu 5 år med existensminimum framför mig. Nu till min fråga. Har en mor som är 86 år(pigg), vad händer om hon går bort under de här 5 åren? Tar fogden pengarna? Har läst tidigare svar och sett olika svar. Har borgenärerna rätt att ta framtida arv? Ska jag göra arvsavstående till mina söner nu eller efter om mor dör?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 4:2 utmätningsbalken (https://lagen.nu/1981:774#K4) har kronofogdemyndigheten rätt att utmäta egendom, vilket inkluderar arv. Det finns emellertid åtgärder som kan vidtas för att undvika detta.

Det första alternativet är att din mor skriver in i sitt testamente att din arvslott inte får bli föremål för utmätning. Borgenärerna får därmed inte tillgång till arvet, vilket framgår av 5:5 utmätningsbalken. Föreskriften i testamentet bör utformas på ett klart och tydligt sätt för att undvika feltolkningar.

Om du ändå vill överlåta ditt arv till dina barn finns möjligheten att upprätta ett arvsavtal enligt 17:2 ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Detta innebär att du skriftligen hos arvlåtaren (din mor) klargör att du vill avstå från din arvsrätt till förmån för dina barn. Detta kan ske genom att din mor i sitt testamente uttrycker en önskan om att din andel ska överlåtas till dina barn, varefter du skriftligen godkänner detta. Det skriftliga godkännandet är en förutsättning för att arvsavtalet ska bli giltig. Det är även viktigt att det uttryckligen framgår att det är till förmån för dina barn, för annars räknas det som att även de avstått från arvet enligt 17:2 3 st ärvdabalken.

Borgenärerna har ingen rätt att ta framtida arv, utan detta kan endast bli aktuellt då arvskiftet sker vid arvlåtarens död. För att vara säker på att borgenärerna inte får tillgång till arvet bör du vidta någon av ovan nämnda åtgärder innan arvskiftet. I praxis har en avsägelse av arvet efter arvskiftet betraktats som en gåva istället för arvsavsägelse. Detta får betydelsen att borgenärerna kan begära att gåvan återgår till dig för att sedan kunna kräva sin rätt till betalning.

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”