FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler19/03/2013

A- och B-tjänster inom offentlig upphandling

Hej! Jag är i startgroparna med att starta ett företag och har då en fråga ang. A-tjänster och B-tjänster när det kommer till en offentlig upphandling. Har problem med att tyda om min tjänst räknas som en A- eller B-tjänst. Min tjänst: En skolportal för elever, lärare och föräldrar. En IT-tjänst alltså. Den är i web och mobilt format och mitt företag är ett IT-företag. Hoppas på svar!

Lawline svarar

Hej!

Lagen som reglerar området är lag om offentlig upphandling (https://lagen.nu/2007:1091). I dess andra och tredje bilaga finns reglerat vad som utgör A- respektive B-tjänster. 

Din tjänst bör (med den information jag har i din fråga) omfattas av punkt 7 i bilaga 2, databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster. Den räknas då som en A-tjänst. 

Med vänlig hälsning,  

Emily TöyräRådgivare