Strafföreläggande

2013-03-09 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej! Det är nämligen så att jag körde enligt polisen 57 på en 50 väg, och så vinkade de in mig. De sa att de hade laser apparatt som visade så. De visade inget till mig som bevisade att jag verkligen kört så fort. Jag skrev dock inte på något papper på plats, och jag ville ta de till rättegång i och med att jag ansåg att jag inte kört för fort. Nu 1 vecka senare så har jag fått ett straff föreläggande från en åklagare angående förseelsen. Så nu undrar jag, vad händer ifall jag nekar, kan det bli värre eller kan pennigsboten på 2000 som jag fick öka på något sätt? Vill gärna veta.
SVAR

Hej!

Ett strafföreläggande är ettförfarande under vilket det är möjligt att utan åtal och rättegång i domstol accepterasin förseelse och den påföljd som åklagaren ansett vara den rimliga ochkorrekta. Ett godkänt strafföreläggande gäller som lagakraftvunnen dom (48 kap.3 § 2 st. rättegångsbalken (RB)) och registreras i belastningsregistret.

Godkänner man inte ettutfärdat strafföreläggande kan åtal istället komma att väckas (48 kap. 7 § 2 p.RB). Väljer åklagaren att väcka åtal startas en brottmålsprocess i tingsrätten.Det är då upp till tingsrätten att avgöra om du ska dömas för brottet ochvilken påföljden då ska bli. Strafförelägganden är dock endast aktuella för brottdär påföljden blir antingen böter och/eller villkorlig dom, till exempel vid snatteri och trafikförseelser. Om tingsrätten kommer finna dig skyldig till trafikförseelsen eller inte berorpå vad som kan bevisas angående den hastighet du körde i.

Vill du läsa mer omstrafföreläggande, förfarandet och vad som händer vid ett godkännanderespektive ett bestridande kan du kolla http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Strafforelaggande/

RB hittar du här

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98498)