FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente08/03/2013

När testamentstagare avlidit före testator - representationsrätt

Min farbror och faster har avlidit. Gifta och barnlösa. Två respektive ett avlidet syskon. I testamentet är även jag som är brorsdotter inräknad som syskon. Får väl då min del som syster men vad händer med min avlidne fars del som skulle tillfalla mig? Jag är enda barnet.

Lawline svarar

Hej!


Genom testamente är det möjligt att sätta den lagstadgade arvsordningen ur spel. Finns testamente som reglerar hur arvet ska delas gäller därför testamentet istället för den lagstadgade arvsordningen.


Om det är syskonen som enligt testamentet ska ärva finns något som kallas för representationsrätt, vilket innebär att om en testamentstagare dör innan testatorn ska testamentstagarens avkomlingar träda i hans ställe. En förutsättning för detta är dock att avkomlingarna även skulle ha vart arvsberättigade efter testatorn (11 kap. 6 § ärvdabalken (ÄB)). Kretsen av arvsberättigade framgår av 2 kap. ÄB, och enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB ingår syskonbarn i den krets av personer som kan vara arvsberättigade. Detta betyder att du kan träda in i din avlidne fars ställe och den del som skulle tillfalla din far tillfaller då istället dig.


ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637


Med vänlig hälsning,

.

Lawline RådgivareRådgivare