Skattekonsekvenser av överlåtelse av fastighet

Hej, vad är mest fördelaktigt, arv, gåva, köp om jag och min syster ska dela på en skogsfastighet dvs, ta över efter våra forsatt levande föräldrar. vi ska köpa ut 2 syskon till samt tänkt behålla skog och fastighet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren (dina föräldrar). Istället inträder förvärvaren (d.v.s. du och din syster) i givarens skattemässiga situation. Detta innebär att vid gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid (kontinuitetsprincipen). Samma sak gäller vid arv. Köper ni istället fastigheten till marknadsvärdet kommer dina föräldrar att erlägga kapitalvinstskatten för deras egen värdestegring. I det första fallet (arv/gåva) skjuts skatten på framtiden och skatten kommer att betalas av dig och din syster. I det senare fallet betalar dina föräldrar skatten nu för deras värdestegring. Summan skatt i de båda alternativen är dock lika stor (förutsatt att fastigheten inte sjunker i värde).

Ett möjligt alternativ är att era föräldrar ger dig och din syster fastigheten i gåva. Ni får sedan värdera fastigheten. Från detta värde (förutsatt att fastigheten är obelånad) drar ni av den uppskjutna kapitalvinstskatten. Det som blir över delas lika mellan alla fyra syskon. Du och din syster får sedan ge övriga syskon deras andel i gåva (d.v.s. 1/4 vardera). Gåvorna är skattefria enligt inkomstskattelagen 8 kap. 2 §.


MVH,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo