FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/03/2013

God man avlider

Vad händer med godmanskapet när en god man dör? Är det möjligt att ärva ett god mans förordnande?

Lawline svarar

Hej!

Ett godmanskap kan inte ärvas eftersom det är knutet till en speciell person och förordnas av rätten, alternativt överförmyndaren.


Om en god man dör så skall hans/hennes dödsbo informera den överförmyndare som har tillsyn över det aktuella godmanskapet, så att överförmyndaren eller tingsrätten kan förordna en ny god man. 


Regler om god man och förvaltare hittar du i 11 Kap i Föräldrabalken, se framförallt 22§ angående dödsfall. Föräldrabalken kan du hitta här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm

Mer information om en god mans dödsfall kan du hitta här: 

http://overformyndarnamnden.se/wp-content/uploads/2012/02/info-hm-gm-fv-avlider.pdf


MvH


Christoffer TreutigerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000