Förskott på arv

Jag och min syster blev adopterade av mammas make. Mamma hade även en son som inte var adopterad. Han är avliden sen 10 år tillbaka men har två barn idag vuxna. Våra föräldrar hade en liten stuga på en arrendetomt. För sju år sedan gav de min syster och mig stugan i gåva som inte var ett förskott på arvet. Stugan var i väldigt dåligt skick och vi har varje år lagt ner pengar på renovering. Vår mamma gick bort för två år sedan och vår pappa nyligen. Våra brorsbarn menar nu att de också har rätt till stugan, vilket min syster och jag inte tycker. I bouppteckningen efter mamma står att det är en gåva som inte ska räknas som förskott på arv. (När vi övertog den lilla stugan var värdet ca 70-100.000). vi har renoverat för lika mycket och mer finns att göra. Vi fick också överta arrendet av tomten som bonden äger. Arrende per år 7500 kr. Gåvobrev finns sen sju år tillbaka. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!
Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Enligt ÄB 6 kap 1 § ska det som arvlåtaren givit arvingen under sin livstid avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller framgår av omständigheterna. Det föreligger alltså en presumtion för att gåva till bröstarvinge är förskott på arv, som därmed ska avräknas på gåvomottagarens arvslott (vilket innebär att denne kommer att få en mindre andel av arvlåtarens kvarlåtenskap än de andra bröstarvingarna eller dennes avkomlingar, vilka inte mottagit någon gåva). Presumtionen kan dock brytas om arvlåtaren föreskrivit något annat eller om annat framgår av omständigheterna.

Den som påstår att presumtionen inte gäller, dvs. att gåvan inte ska räknas som förskott på arv har bevisbördan för detta. Detta innebär alltså att du och din syster måste visa att era föräldrars avsikt var att stugan inte skulle avräknas som förskott på arv. Det mest fördelaktiga för er är givetvis om det står föreskrivet i gåvobrevet att stugan inte är förskott på arv. Annars måste ni på något annat sätt visa att det framgår av omständigheterna att era föräldrars avsikt var att stugan inte skulle avräknas. Om eran far uppgav detta vid bouppteckningen efter eran mamma är givetvis detta en sådan omständighet som är starkt till eran fördel.
Även om ni inte skulle lyckas visa att gåvan inte är förskott på arv, finns det ingen skyldighet för er att återbringa gåvan. Detta innebär att era brorsbarn inte kan få del i stugan genom att åberopa förskott på arv.

Det finns dock en annan möjlighet för era brorssöner att tvinga er att återbringa stugan till dödsboet, och det är att åberopa det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap 4 §. Det förstärkta laglottsskyddet kan åberopas av bröstarvingar (i detta fall era brorsbarn) om arvlåtaren under sin livstid givit gåva som är att likställa med testamente. Gåvan ska återbäras eller om detta inte är möjligt, värdet av gåvan, i den mån gåvan inkräktar på bröstarvingarnas laglott. Om värdet av gåvan gör att bröstarvingarna inte helt kan få ut sin lagstadgade rätt till laglott, kan ni alltså bli tvingade att återbringa stugan. Det låga värdet på stugan gör dock att detta inte ter sig sannolikt, såvida det inte fanns relativt begränsade medel i dödsboet.

Ärvdabalken hittar ni: https://lagen.nu/1958:637.

Vänligen
Amanda Harrysson

Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning