Avbeställning av konsumenttjänst

Hej Lawline, hjälp!

Jag har renoverat ett hus och nu accepterat ett prisförslag på 40.000 kr för att utföra ytterligare en renovering av en vind till gästrum under 5 arbetsveckor i samma hus. Prisförslaget och avtalad start/sluttid för jobbet är i en mailkonversation/chatt på facebook och finns dokumenterad. Där är kundens förslag till mig är 10.000 vid påbörjan av jobbet, 20.000 vid halva tiden och resterande 10.000 när det är slutfört. Det blev bestämt för ca 1 månad sedan att jag skulle börja nu den 27: februari. Måndagen den 25:e februari bröt kunden avtalet och jag har därför utebliven inkomst. 

Kunden är en nära släkting och anledningen till avtalsbrottet är för att jag vänligt bad kunden att inte blanda sig i mitt privatliv då kunden uttryckt sig illa om min fästmö , både till henne och till mig. Kunden är väldigt nöjd med mitt tidigare utförda arbete och därav gett mig vidare förtroende till vindsrenoveringen. Borde inte vårat avtal gälla även om hon har personliga uppfattningar om mig och min fästmö?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.


Jag förutsätter att avtalet slöts mellan en konsument (kunden) och en näringsidkare (du), vilket medför att Konsumenttjänstlagen blir tillämplig,  https://lagen.nu/1985:716. 


Jag måste tyvärr meddela att kunden kan avbeställa en konsumenttjänst utan att behöva ange några skäl varför.


Konsumenttjänstlagen är på det här området tämligen förmånlig för konsumenten eftersom att den stadgar en vittgående rätt att avbeställa en avtalad tjänst, vilket framgår av 42 § KTjL. Konsumenten behöver inte anföra några som helst skäl för att avbeställa tjänsten, och kan göra så t.ex. om en annan näringsidkare kan utföra tjänsten till ett billigare pris. Därtill kan denna rätt att avbeställa göras gällande när som helst, alltså oavsett om arbetet är långt framskridet eller inte ens påbörjat.


42 § KTjL stadgar vidare att om konsumenten avbeställer så har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. I paragrafens andra stycket framgår att "ersättning [utgår] för förluster i övrigt på grund av att [näringsidkaren] har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. 


För att näringsidkaren ska få ersättning för avbeställningen utöver det arbete som redan utförts, behöver näringsidkaren alltså visa att han avböjt att åta sig andra uppdrag som skulle gett vinst. Det är inte vinsten som du skulle ha gjort på renoveringen som behöver ersättas, utan den vinst som uteblivit för att du inte har utfört andra arbeten under den tid som du satt undan för det avbeställda arbetet.


För framtiden skulle jag vilja upplysa dig om att du enligt lagen har rätt att förbehålla dig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig i förhållande med den olägenhet som uppstår för dig med avbeställningar. Se till 43:e § KTjL för detta. Kom ihåg då att det måste framgå för konsumenten när avtalet sluts att du har förbehållt dig en sådan avgift.


Konsumenten har enligt svensk rätt en skyddad position och det finns många lagregler till konsumentens förmån, varav den här rätten till avbeställning är en av dem. 


Jag hoppas att svaret är dig till hjälp, även om det går dig emot. Givetvis kan du ställa fler frågor till Lawline om det är mer som du vill veta.


vänligen


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo