Konnexitet och dess betydelse vid kvittning av löpande skuldebrev

I vilket sammanhang gällande löpande skuldebrev kan det vara relevant att tala om konnexitet mellan fordringar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


De sammanhang där konnexitet har relevans är vid kvittning av löpande skuldebrev.


Om en fordran och en motfordran har grund i samma rättsförhållande har gäldenären rätt att kvitta, se 18 § 2 st. Skuldebrevslagen. 


Ett typexempel på ett sådant rättsförhållande är ett köp. Huvudfordran uppstår eftersom köparen (gäldenären) blir skyldig att betala för en vara som säljaren (borgenären) tillhandahåller. En motfordran kan emellertid uppstå om det skulle vara ett fel i varan som ger rätt för köparen att kräva prisavdrag på varan. Således har den motfordran som uppstått grund i samma rättsförhållande som huvudfordran och därmed föreligger konnexitet, som ger gäldenären rätt att kvitta.

Oscar CamposRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”