Förskott på arv vid gåva

Kan min mor ge pengar till mig eller min bror utan att den som inte får kan bestrida detta om gåvobrev finns där det står att det EJ är förskott på arv? Kan det bestridas efter mors bortgång?

Lawline svarar

Hej!


Inom arvsrätten presumeras gåva till bröstarvinge utgöra förskott på arv, 6:1 Ärvdabalken. Detta gäller dock inte om det av förskrift eller av omständigheterna i övrigt framgår att arvlåtarens avsikt varit att gåvan ej ska utgöra förskott på arv. Om det i gåvobrevet anges att gåvan ej ska utgöra förskott på arv är detta därmed giltigt och inget någon annan kan bestrida.


Det finns dock en möjlighet att gåvan ska anses ingå i kvarlåtenskapen efter din mors bortgång. Enligt det förstärkta laglottskyddet i 7:4 Ärvdabalken kan inte laglottsreglerna kringgås genom så kallade gåvor för dödsfalls skull. Regeln blir tillämplig om gåvan inkräktar på övriga bröstarvingars laglott och till syftet kan jämställas med testamente. Så är fallet om gåvan föranleds av att givaren förväntar sig dö inom en snar framtid eller om hon har nytta av egendomen fram till sin död trots att den givits bort, t.ex. om hon förbehåller sig nyttjanderätt till egendomen livet ut. Som framgår är dock denna regel endast tillämplig i särskilda fall, varför det är större chans att gåvan inte kommer påverka det framtida arvet.


Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637


Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning