FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/02/2013

Avtal om inbördes betalningsansvar

Hej. jag har precis blivit sambo. Nu behöver min sambo ta ett lån på 80.000 kr. Han får inte själv låna den summan utan behöver mig som medlåntagare. Jag ska med andra ord inte betala för lånet. Kan man skriva ett avtal på detta så att det finns dokumenterat att det är hans lån och att han ska betala tillbaka hela beloppet.

Lawline svarar

Hej!

Ni kan visserligen skriva avtal inbördes att han/hon skall betala för lånet. Problemet är bara att banken berörs inte av detta. Slutar din sambo av någon anledning att betala (han/hon har inga pengar, ni gör slut etc.) finns det inget som hindrar att banken kräver dig på betalning och i förlängningen via Kronofogdemyndighetens försorg utmäter din egendom. Att du sen kan kräva din sambo på betalning som antagligen inte har några pengar (annars hade banken inte krävt dig på betalning) är en klen tröst. Jag skulle således inte rekommendera att göra som du föreslår. Är du det minsta osäker på om din sambo verkligen kommer att betala hela lånet skall du inte bli medlåntagare. Att du ställer din fråga här om att skriva denna typ av avtal tyder onekligen på att du inte är så säker på din sambos betalningsförmåga.

Väljer du att bli medlåntagare skall du vara förberedd på att du kan komma att bli skyldig att betala hela eller delar av lånet och detta är en risk du är villig att ta och har pengar för detta om det inträffar.


Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning