Gåva till en av fyra bröstarvingar, hur kompenseras dem andra?

Hej, vi är fyra syskon vars mor har ärvt en bostadsrätt av sin avlidna syster. Ett av syskonen är intresserad av bostadsrätten. Kan vår mor ge den som en gåva till detta syskon och de tre andra begära var sin fjärdedel av bostadsrättens värde som gåva av detta syskon?

Lawline svarar

Hej,


Jag har förstått din fråga som att du undrar hur den arvsrättsliga regleringen ser ut när det gäller situationen då arvlåtaren ger bort egendom till enbart en bröstarvinge. Således, hur kompenseras de andra syskonen för bostadsrätten som er mor gav en av dem?


Först och främst ska framföras att det inte finns något lagligt hinder mot att ge bort saker man äger till sina barn. Dessutom finns det ingen rätt för de andra syskonen att kräva varsin fjärdedel av värdet. Istället finns ett visst skydd för dem andra syskonen i 6 kap. (1958:637) Ärvdabalk (ÄB) om förskott på arv.


I 6 kap. 1 § ÄB framgår det att gåvor som bröstarvinge erhållit från arvlåtaren ska räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet av denne eller framgår av omständigheterna. Således kan man dra den slutsatsen att bostadsrätten kommer, om er mor inte anger någon annat, att räknas som förskott på arv till det syskon som erhåller den. 


Det betyder att, när väl arvet efter er mor ska fördelas, bostadsrättens värde (vid gåvotillfället) ska räknas som en tillgång till kvarlåtenskapen varpå det syskonet som fick bostadsrätten måste avräkna gåvan på sin del av arvet. 


Sammanfattningsvis kan dem andra tre syskonen inte begära någon kompensation i nuläget; det står er mor helt fritt att disponera över sina tillgångar genom att överlåta dem till vem som helst. De andra syskonen kompenseras genom att gåvans värde ska, i regel, avräknas på mottagarens arv efter er mor; förutsatt att er mor inte anger att gåvan inte alls ska ses som ett förskott på arv. 


Lagen jag hänvisade till hittar du här: https://lagen.nu/1958:637Om du har ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning