FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/02/2013

Avtal genom konkludent handlande på internet?

Jag vill vidare notera min synpunkt om ert uttal i ett fall ang. P-skiva eller P-avgift: "Genom att parkera på platsen under de rådande förhållandena, anses man ha accepterat de för parkeringen gällande villkoren." Om jag vill delta i ex. ett "forum" på Volvos, eller även här på eran, hemsida måste jag AKTIVT "acceptera gällande villkoren" genom att bocka för en checkruta på hemsidan. På Volvos sida gör jag det en gång, sedan får jag ett användarnamn och lösenord. På eran hemsida måste jag AKTIVT "acceptera gällande villkoren" varje gång jag svarar eller kommenterar. Det för att säkerställer er att jag har faktiskt "gått med" gällande villkoren. Om inte jag "godkänner gällande villkoren" släpps jag inte in i forumet. Slut diskussion. Hade jag länge varit en "debattör" på Volvos [eller eran] hemsida, utan krav på att "godkänna gällande villkoren", påstår du att jag skulle behöva betala en "kontrollavgift" bara för att de/ni la ut en liten text på första sidan med krav på att registrera mig, UTAN en checkbox att bockar för som bekräftelse att jag läst texten ? ? I så fall, låt mig föreslår det som ett bra "business model"/affärsplan för er att tjäna pengar. Jag tycker att svenska lagstiftning har i denna fråga sträckt sig långt över gränsen till vad som är rimligt. "Praxis" bland nästan samtliga svenska företag är att kräva aktivt godkännande av gällande villkoren om det ska hållas juridisk i rätten. Det verkar som bara P-bolag som undantas från denna princip. Varför det har blivit så att advokater/jurister accepterar ett "avtal" som är varken muntlig eller skriftlig som ett juridisk bindande föremål förstår jag inte. Som sagt, ni själva kräver att vi som "parkerar våra åsikter i ert P-hus/garage" måste AKTIVT godkänna gällande villkoren, så varför ställer vi inte samma krav på P-bolagen ? Jag skulle gärna att ni tar kontakt med mig, ett samarbete kunde vara en win/win för oss båda.

Lawline svarar

Hej och tack för dina synpunkter!

Om jag förstår dig rätt menar du att precis som när man parkerar bilen på en parkeringsplats, så borde man kunna bli bunden av ett avtal genom konkludent handlande  när man besöker och navigerar en hemsida på internet. Jag delar dock inte denna uppfattning.

Att besöka och navigera en hemsida på internet kan liknas vid att läsa och bläddra i vilket dokument som helst, t.ex. ett avtal. Enbart att läsa och bläddra i avtalet ger inte uttryck för en erforderlig partsvilja och du blir således inte bunden av något avtal. Detta gäller även om det står i avtalet att du blir bunden om du bläddrar eller läser i det. Därför krävs det att du exempelvis skriver under avtalet eller som i fallet på en hemsida, aktivt klickar i en ruta. 

Att enbart åka in på en parkering och läsa skyltarna för att sedan åka igen kan liknas vid att läsa och bläddra i dokumentet. Någon erforderlig partsvilja att bli bunden finns inte i detta läge. När du dock aktivt parkerar i rutan har du genom ditt handlande ingått ett avtal, precis som när du aktivt klickar i rutan på en hemsida.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning