FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/12/2006

TILL KONTROLLÄSAREN

Hej igen! Tack för svar med id 2894 (http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2894), det var en lite överraskande infallsvinkel. Det stämmer att inget kollektivavtal är inblandat. Men jag tror ändå tolkningen av lagen är fel i det här fallet och hittade efter lite letande en bok på biblioteket som jag tycker styrker det. Anställningsskyddslagen med kommentarer, nionde upplagan, Bo Bylund, Aners Elmér, Lars Viklund, Toivo Öhman, Prisma, ISBN 91-518-4215-7. s 34, Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare "Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbestagare om anställningsskydd kan träffas i vissa fall. Avtal mellan arbetsgivare och en enskild arbetstagare om _bättre_ förmåner än lagens är giltiga. Således kan de enskilda parterna komma överens om t.ex. längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida. [...] En arbetstagare kan också åta sig _längre gående förpliktelser_ gentemot arbetsgivaren än vad som följer av lagen. Ett exempel på en sådan överenskommelse är att arbetstagaren går med på att vid egen uppsägning iaktta en längre uppsägningstid än den månad som gäller enligt lagen." s 151, Uppsägning från arbetstagarens sida "Arbetstagaren än enligt 11 § LAS skyldig att iaktta en månads uppsägningtid. Längre uppsägningstider kan finnas i tillämpligt kollektivavtal eller i ett enskilt anställningsavtal som arbetstagaren träffat med arbetsgivaren." Hur som helst, tack för en trevlig tjänst på internet!

Lawline svarar

TILL KONTROLLÄSAREN, Jag har ännu inte kollat upp den litteratur som han/hon syftar på, men läser man lagtexten tycker jag att det klart och tydligt framgår att avtal som inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen är ogiltiga (såvida inget undantag görs, och det görs det bara ifråga om 11 § när det gäller kollektivavtal). Inte heller av Karnov framgår att det är på något annat sätt (och inte heller efter vad våra föreläsrare undre arbetsrätten sa). Vad säger du? Vad gäller?
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”